Basınçlı Kaplar

Basınçlı Kaplar

İşletmelerde ısıtma ihtiyacı, buhar ihtiyacı, basınçlı hava ihtiyacı gibi ihtiyaçların karşılanması için basınç ve/veya sıcaklıkla çalışan ekipmanlar yönetmelik ve standartların talimat ve yönergeleriyle kontrol ve testlere tabi tutulmaktadır. Bu kontroller tarafımızca İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ’ne uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bu ekipmanların tamamı Ek IIITablo-1  (Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri) de verilmiş olup, bazıları aşağıdakilerdir.

 • Buhar ve kızgın su kazanları
 • Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanları
 • Kızgın yağ kazanları
 • Basınçlı hava ve gaz tankları
 • Kapalı genleşme tankları
 • Boyler ve akümülasyon tankları
 • Kriyojenik tanklar
 • Otoklav
 • Tehlikeli sıvı depolama tankları
 • Yangın tesisatı
 • Havalandırma tesisatı

Tek önceliğimiz müşteri memnuniyetidir.

İletişime Geç