Yangın Tesisatı

Yangın Tesisatı

Yangın tesisatları yangın esnasında yangının büyümesini önlemek, söndürmek, kontrol altına almak amacıyla kurulan sistemlerdir. Bu sistemlerde pompalar, dedektörler, hidrantlar ve tesisat projeleri gibi kriterler kontrol edilmekte olup pompalarda ultrasonik debimetre ile performans testi yapılmakta, dedektörlerde ısı/duman ile testler yapılmaktadır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ yangın tesisatları için “Yangın mekanik tesisatı, yangın algılama ve uyarı sistemleri tesisatları için periyodik kontrol esnasında tesisat projesi aranır. İşveren, projesi olmayan tesisatların 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve ilgili standartlara uygun projelendirmesini yaptırmak zorundadır. Yangın mekanik tesisatı, yangın algılama ve uyarı sistemleri tesisatlarının periyodik kontrollerinde tesisatın projesine uygunluğu ve projenin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve ilgili standartlara uygunluğu değerlendirilir” şeklinde kontrol zorunluluğu getirmiştir.

Tek önceliğimiz müşteri memnuniyetidir.

İletişime Geç