Havalandırma Tesisatı

Havalandırma Tesisatı

Havalandırma tesisatlarında kanal kesiti ve hız ölçümleriyle debi değerlendirip bu değerlerin projeye uygunluğunu ve proje ile uygulama uyumunu kontrol etmekteyiz.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ havalandırma tesisatları için “Havalandırma ve klima tesisatları için periyodik kontrolde tesisat projesi aranır. İşveren, projesi olmayan tesisatların 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili standartlara uygun olarak projelendirilmesini yaptırmak zorundadır. Havalandırma ve klima tesisatı periyodik kontrol raporu, projesine uygunluğu ve tesisata ait cihazların periyodik kontrol bilgilerini içerir. Havalandırma ve klima tesisatlarının periyodik kontrollerinde tesisatın projesine uygunluğu ve projenin ilgili standartlara ve/veya fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak uygunluğu değerlendirilir.” şeklinde kontrol zorunluluğu getirmiştir.

Tek önceliğimiz müşteri memnuniyetidir.

İletişime Geç